Helhetlig parkering i sentrum - møte i kveld 19. april kl. 18:00

Næringslivet i Sortland sentrum og Sortland kommune samarbeider nå om å etablere en felles parkeringsløsning for sentrum. Den nye løsningen skal ivareta behovet for kundeparkering, ansattparkering, boligparkering og parkering for de med spesielle behov.

Grunneiere i sentrum inviteres til møte i kommunestyresalen (inngangen mot Vesterålsgata).

I arbeidet med både gatebruksplanen og Byplan Sortland har detParkering - Klikk for stort bilde
kommet frem at det må ryddes opp i parkeringssituasjonen i
sentrum.
Kommunestyret vedtok i 2015 å etablere en heheltlig
parkeringsløsning med tidsbegrensning på de åpne
parkeringsplassene i sentrum.
Det er foreslått en begrensning på 3 timer.

 

En strukturering og felles løsning for parkeringen betyr også bedre byrom, økt trafikksikkerhet og flere som tar beina fatt. Det er positivt for miljø og folkehelse, og tiltaket vil øke byens attraktivitet. En felles markedsføring og skilting av parkeringsløsningen vil være positivt for handelsbyen Sortland.

Prosjektet er i en oppstartsfase og det er viktig å tenke bredt og vurdere alle utfordringer og muligheter. Henvend deg gjerne til prosjektgruppen dersom du har innspill til prosjektet.
 

Informasjonsmøte og hjelp til kartlegging

Alle grunneiere inviteres til KOMMUNESTYRESALEN i Rådhuset, onsdag 19. april kl. 18.00.
Der vil det orienteres om prosjektet og gis mulighet til å stille spørmål. De som ønsker hjelp til kartleggingen vil kunne avtale tidspunkt for dette.

Servicetorget, telefon 76 10 90 00, vil også kunne svare på spørsmål og hjelpe til med utfylling av skjema. Åpningstid er  08.00-15.00 og telefontid er 10.00-14.00.

elektronisk registrering

kart (PDF, 2 MB)

parkeringsnorm (PDF, 756 kB)

 

Gård-/grunneiere dette gjelder får eget brev og detaljert informasjon om saken.

Sist endret 19.04.2017