Hils på vår nye næringssjef!

Etter å ha utlyst stillingen næringssjef for andre gang, fikk Sortland kommune 15 søkere til stillingen og 6 kandidater ble innkalt til intervju.

I et samarbeid med Heia Nord-Norge og Kjelseth Consulting fant Sortland kommune den rette personen for stillingen. Viktor Johnsen vil tiltre i stillingen som næringssjef i Sortland kommune over nyåret. Han kommer til Sortland kommune fra Vesteraalens AS, hvor han har jobbet i mange år, nå som fabrikk-direktør. 

Viktor Johnsen leste om stillingsannonsen og opplevde den som så spennende at han ønsket å søke. Med lang erfaring fra næringsvirksomhet og gode kunnskaper om nærområdet, ønsker han som kommunens representant, å være i tett dialog med næringslivet.

Som tilrettelegger for et aktivt og variert næringsliv, er det viktig å forstå de problemstillinger som er aktuelle for næringsaktørene, slik at vi som kommune kan fatte de riktige beslutningene.
– Jeg tror med den erfaringen jeg bringer med meg fra det det private næringsliv, sammen med den kunnskapen som Sortland kommune besitter, så kan vi få en god og tett dialog med næringsaktørene i lokalmiljøet, og sammen skape vekst i regionen, sier Johnsen. 

Kommunedirektør Rita Johnsen er svært tilfreds med ansettelsen

– Vi er utrolig fornøyde med resultatet og ser frem til å få vår nye næringssjef på plass. I prosessen var det tydelig at dette var personen som kan utvikle og styrke samarbeidet mellom næringslivet og kommunen. 
– Johnsen har den brede kompetansen vi har vært ute etter og vi er sikre på at han vil bidra med gode erfaringer fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv, sier kommunedirektøren.