Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Sortland kommune, Nordland

Midlertidig utvalg for evaluering av forskrift om godtgjørelse legger forslag til ny forskrift ut til høring. Høringsfrist 04.06.2023

Forslag til ny forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Sortland kommune (PDF, 232 kB)
Gjeldende forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Sortland kommune
Protokoll fra utvalgets møte 09.05.2023

Eventuelle innspill må framsettes skriftlig, og sendes til Sortland kommune senest 04.06.2023, på e-post til:
postmottak@sortland.kommune.no

eller i brevs form til:
Sortland kommune
Postboks 117,
8401 Sortland