Høring - forslag til lokal forskrift om nedgravde oljetanker

Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker legges ut til høring i perioden  17. februar - 21. april 2018.

Sortland formannskap vedtok i sitt møte 1. februar 2018 i sak 005/18 å legge forslag til lokal forskrift ut til offentlig høring.  

Forskriften vil gi kommunen hjemmel til å pålegge eier av boliger og næringsbygg å grave opp oljetanker som permanent tas ut av bruk, uavhengig av størrelse på tanken. 

Innspill og merknader i saken merkes saksnummer 18/30 og  sendes innen 21. april 2018 til:

Sortland kommune
Teknisk
Postboks 117
8401 Sortland

eller postmottak@sortland.kommune.no

Dokumenter i saken:
Særutskrift sak 005/18
Forslag til lokal forskrift

Hjemmel for forskriftsarbeidene er forurensningsforskriften kap. 1, § 1-2.

Dersom du har en nedgravd oljetank i hagen, enten den er i bruk eller ikke, ber vi om at du setter deg inn saken.  Du kan også lese mer om temaet her.  Det er også mulig å få tilskudd for å legge om til nytt fyringssystem, les mer om dette på Enova sine hjemmesider.

Kontaktperson Sortland kommune:
Raina Kristensen
telefon 76 10 91 11
e-post raina.kristensen@sortland.kommune.no .