Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny samfunnsdel for Sortland

Kommunestyret i Sortland vedtok 11.11.2021 å sende forslag til ny samfunnsdel på høring og til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 9. januar 2022. Klikk for stort bilde 

  

Forslag til ny samfunnsdel - Ilag om fremtidens Sortland - raus, attraktiv og bærekraftig (PDF, 14 MB)

Vedtak i kommunestyret 11.11.2021 (PDF, 421 kB)
 

Om kommuneplanens samfunnsdel
Samfunnsplanen er vår felles, helhetlige og overordnede plan for utvikling av kommunen vår. I denne legges føringer for utvikling av Sortlandsamfunnet og Vesterålen mot 2034. Planforslagets tittel og visjon er Ilag om fremtidens Sortland - raus, attraktiv og bærekraftig.


Si din mening om planforslaget
Vi oppfordrer alle innbyggere og samfunnsaktører til å si sin mening om planforslaget. Innspill og merknader kan sendes på e-post til postmottak@sortland.kommune.no eller i papirformat til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Merk innspill med saksnummer 18/1630. Frist for innsending er 9. januar 2022.


Vil du vite mer om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel? 

► Slik lager vi ny samfunnsdel for Sortland

Medvirkning og involvering av Sortlandsamfunnet - Fremtidsfabrikken Sortland

 

Klikk for stort bilde