Høring - planprogram for kommunedelplan for skolestruktur

IMG_0328.jpg - Klikk for stort bilde

Forslag til planprogran for kommunedelplan for skolestruktur i Sortland legges ut til høring.

Høringsfristen er satt til  28 april 2017.

Høringsuttalelser skal sendes
Sortland kommune,
Boks 117
8401 Sortland

eller

postmottak@sortland.kommune.no

Høringsuttalelser skal merkes:  Sak 16/1600.  

Høringsdokumentet (PDF, 780 kB)

 

 

Sist endret 14.03.2017