Høring - rusmiddelpolitisk handlingsplan for Sortland kommune

Forslag til ny plan legges ut til høring med høringsfrist 22. juni 2018.
 
 

Innspill til planen bes merket med saksnummer 16/479, og sendes til Sortland kommune, postboks 117, 8401 Sortland, eller som epost til postmottak@sortland.kommune.no

Barn BUFdir - Klikk for stort bilde