Høring - Strategisk næringsplan 2021 -2025

Næringsliv, innbyggere og andre interesserte:
Utkast til ny strategisk næringsplan for Sortland kommune er klart for deres innspill. 
Frist for innspill er 9. mai 2021.

Næringsplanen er kommunens strategiske plan for næringsutvikling og skal gjelde for perioden frem til 2025. I planen er det foreslått strategier som skal bidra til at vi styrker og utvikler det næringslivet som allerede er i regionen, samtidig som vi legger til rette for at morgendagens næringer kan ha Sortland og Vesterålen som hjemmebane.

Før politikerne endelig vedtar planen ønsker vi gjerne innspill fra dere.
Er det noe vi kunne gjort annerledes?
Burde vi gjort mer?
Mindre? 
Alle innspill mottas med stor takk og vil bli vurdert inn i det endelige utkastet.

► Næringsplanen finner dere via denne linken.
 

Frist for merknader til planen er 9. mai 2021
Innspill sendes på e-post til postmottak@sortland.kommune.no  eller i papirformat til

Sortland kommune
Postboks 117
8400 Sortland

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til innhold eller prosess.