Høstens tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak

Kan søkes for holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak og prosjekt sikkerhetstiltak.

Søknadsfrist for holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak er 1. september 2022 - Må gjennomføres og rapporteres innen 20. desember. Søknadsfrist for prosjekt trafikksikkerhetstiltak er 15. august og 15. november 2022 - Kan få en tidsramme på inntil 12 mnd.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir tilskudd til tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken.

Tilskuddene tildeles andre halvår i 2022. Kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø, kan søke.

Trafikksikkerhet og opplæring

Eksempel på holdningsskapende tiltak kan være kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller lignende. Sykkelopplæring er et eksempel på tiltak som kan forebygge skader i trafikken. På nettsiden Sykkeldyktig.no finnes det viktig og nyttig informasjon for både lærere og foreldre.

Nettsiden til Trygg Trafikk har også mye materiell som kan benyttes til ulike tiltak.

Eksempel på tiltak

Sykkelopplæring

 • Reglement
 • Hjelmbruk
 • Lysbruk
 • Synlig syklist og konkurranser
 • Besøke sykkelgård i Bodø, Mosjøen eller Brønnøysund
 • Refleksopplæring:
 • Refleksjakt
 • Refleksaksjon og demonstrasjon
 • Natursti med refleks.
 • Refleksdag – for eksempel markere den nasjonale dagen som er den tredje torsdag i oktober hvert år.
 • Sikring av barn i bil – Temamøter på Helsestasjon, barnehager, idrettslag o.l
 • Trafikksikkerhetsseminar - Frivillige foreninger, idrettslag o.l. 2
 • Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole
 • Trafikksikkerhetsdag i kommunen
 • Andre små og store tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken