Hovedopptak barnehager og SFO 2021

Nytt barnehageår starter 23. august 2021.
Foreldre som ønsker barnehageplass for sine barn fra høsten, må søke innen 15. mars. 

Klikk for stort bilde  

Barn som er født i september, oktober og november 2020 har rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.
Søkere som ikke har prioritet etter barnehagens vedtekter, rangeres etter dato for innkommet søknad.

Det er 14 barnehager i Sortland, 7 private og 7 kommunale.

  • Både private og kommunale barnehager er med på samordnet opptak.
  • Det er felles søknadsskjema for alle barnehager
  • Søknadsfrist 15. mars

Søknadsskjema
 

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknad kan du henvende deg til:
Oppvekst, telefon 76 10 91 53.
 

Hovedopptak skolefritidsordning 2021

Nytt SFO- år starter 1. august 2021. Søknadsfrist 15. mars. Informasjon om SFO gis ved den enkelte skole.