Hovedopptak barnehager - søknadsfrist

Søknadsfristen for hovedopptaket i private og kommunale barnehager er 15. mars.

Gjelder for inntak i august. Noen kan få oppstart tidligere enn august hvis barnehagen har ledig kapasitet.

Søk barnehageplass