Hva vil vi med Sortlandsamfunnet? - Workshop 19. mars 2021

Og hvordan kommer vi dit? Det var tema for workshop 19. mars 2021. Her deltok politikere, næringsliv, aktører fra kultur, idrett, frivillig sektor og engasjerte innbyggere for å diskutere målsettinger og løsninger for fremtidens Sortland. Klikk for stort bilde 

Hva vil vi med Sortlandsamfunnet? 

Workshopen ble gjennomført i heldigitalt format, og er en del av arbeidet med ny samfunnsdel. Workshopens 37 deltakere representerte et bredt utvalg av befolkningen, med politikere, administrasjon, næringsliv, idrett, kultur og privatpersoner til stede. Målet var å kartlegge kvaliteter og handlinger som utgangspunkt for forslag til løsninger og visjonsbilder for kommunens fremtidige utvikling. Innspillene er del av grunnlag for utarbeiding av mål og strategier for ønsket utvikling i Sortlandsamfunnet.

Klikk for stort bilde 

Utfordringer, styrker og fortrinn

Ut fra innbyggerundersøkelsen og utfordringsnotat, diskuterte gruppene lokale utfordringer, styrker og fortrinn. Flere momenter gikk igjen, som at vi må 

 • styrke samarbeid mellom ulike aktører for å involvere og engasjere innbyggere
 • gjøre det enklere å velge grønne fremkomstmidler
 • satse på sentrumsutvikling
 • arbeide for næringsutvikling og arbeidsplasser

   

  Kontaktinfo

  Helle Næss
  Plan og miljø
  76 10 90 17