Influensavaksine - oppstart

På Sortland blir det ikke drop-in ved legekontorene i år for å få satt influensavaksine. Dette av smittevernhensyn. Alle må bestille time.

Klikk for stort bilde 

Influensavaksine

Risikogrupper

► Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 

► Alle fra fylte 65 år

► Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
Fakta

Risikogruppene for influensa og Covid-19 er delvis overlappende. Det er ikke mulig å skille kliniske tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være smittet med begge virus samtidig. 

Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa, og for å hindre at influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være overbelastet av covid-19. 

Det er for tidlig å si noe om hvilke influensavirus som vil sirkulere i sesongen 2020/21 og hvordan influensasesongen vil utvikle seg. Det er ingenting som tilsier at denne sesongen vil bli annerledes enn tidligere sesonger, med unntak av at strenge smitteverntiltak tilsvarende de som ble innført i mars 2020 vil kunne redusere influensasirkulasjonen i befolkningen.  

I de senere år har influensautbruddet startet rundt juletider med en topp enten ved nyttår eller rundt vinterferien. Det er derfor svært viktig at så mange som mulig er vaksinert før jul. Samtidig må man unngå at vaksineringen starter for tidlig, da immuniteten etter influensavaksine reduseres gradvis og vanligvis ikke varer mer enn 6 måneder, især hos eldre.  

 

► Ønsker du influensavaksine, og ikke har legetime, skal du ringe:
Vaksinasjons-/koronatelefonen 952 64 105 for bestilling av vaksinering.

Vaksinasjonen vil foregå i Samfunnssalen 16. - 20. november.

Grunnet Covid-19 må vi ha navnelister i forkant på alle som skal inn, derfor er det ingen drop-in,
men timebestilling som nevnt tidligere.

Ved ankomst Samfunnssalen vil alle få utdelt munnbind til bruk under vaksinasjonen. Dette for å beskytte både pasienter og ansatte.

► De som allerede har en legetime bes ringe i forkant av denne og avtale samtidig vaksinering.
Veldig viktig at dette avtales i forkant! Her vil vaksinen kunne fås fra 26. oktober - uke 44.

► Gravide, som nevnt under risikogruppene, kan få satt vaksinen hos jordmor ved svangerskapskontroll.

► Helsepersonell med pasientkontakt tar kontakt med sin leder for vaksinering.