Informasjon og status på gatelys

I dag 8. november ble et luftspenn avslitt ved Hognfjordveien nr. 206, dette medfører at et område blir mørkt inntil videre.Tidligere er områdene Frøskeland i retning Bø, Eidsfjorden/Kvassnes og del av Hognfjorden mørke på grunn av ødelagte stolper og avslitte luftspenn. I tillegg er det en del mørke enkelt lys.

Klikk for stort bilde

Arbeid med å få de mørke områdene i funksjon igjen starter fra uke 46. Det tas også sikte på fra denne uken å få utbedret mørke enkelt lys så langt driftsbudsjettet tillater det dette år.

En del av gang- og sykkelveien mellom Blåbyhallen og Søndre Frydenlund er uten lys på grunn av feil på jordkabel. Utbedring vil skje neste år. 

Installasjon av sesong- og natteslukking av gatelys starter innen kort tid og skal fullføres i 25 områder dette år. Resterende områder der denne type slukking kan installeres tas neste år.

Det vises for øvrig til kart og tjenestebeskrivelse for gatelys; https://www.sortland.kommune.no/tjenester/vei-vann-og-avlop/gatelys/

Ved melding om feil på gatelys bes det om at ID nummeret på gatelys oppgis så langt som mulig, eventuelt vei- eller gateadresse.

Feil og mangler kan meldes til: gatelys@sortland.kommune.no
Det prioriteres ikke å gi tilbakemelding på meldinger som kommer inn her.