Informasjon om endringer i besøksregler

I hht til nasjonale anbefalinger er vi glad for å gradvis kunne åpne for besøk.
Til pårørende til beboere på Lamarktunet, Håløygtunet, Sjøgata bofellesskap 2. etg
og til beboere ved omsorgsboliger.

Klikk for stort bilde 

► Informasjon om endringer i besøksregler ved sykehjem  

Besøk i omsorgsboliger