Informasjon om tilstand på kommunale veier

Sortland kommune har den siste tiden mottatt en rekke henvendelser om dårlige tilstander på veiene våre.

Vi har i denne anledning følgende informasjon å komme med

Denne vinteren har kommunen opplevd svært mange vekslinger mellom kulde- og varmeperioder, og en stor mengde nedbør i form av regn. Dette har ført til et svært høyt vedlikeholdsbehov på veiene våre gjennom vinteren. Værmeldingen for de kommende dagene spår enda mer nedbør i form av regn.

Henvendelser om feil eller mangler på kommunale veier
Du kan sende henvendelser til fiksgatami@sortland.kommune.no  Kommunen setter stor pris på slik informasjon, men må beklageligvis meddele at kjøreforholdene på enkelte kommunale veier må forventes å være redusert i en tid fremover. Dette gjelder i hovedsak grusveier med dårlig drenering. Veier med dårlig drenering er nå nærmest helt vannmettet, og vedlikeholdstiltakene har dermed liten effekt.

Grusveier
Tiltak på grusveier som nærmest er ufremkommelige vil fortsette å ha høy prioritet. På øvrige grusveier må vi oppfordre til å forvente en redusert veistandard i en tid fremover. Ta det rolig - kjør etter forholdene. Kommunen vil iverksette vedlikehold så snart grunnvannsnivået har senket seg.

Oppfordring
Vi vil i tillegg oppfordre folk å påse at stikkrenner og veigrøfter ved egen eiendom er fri for snø og grus, og at overvann fra egen innkjørsel ikke renner ut på kommunal veigrunn.