Innskriving av elever i 1. klasse høsten 2019

Sortland kommune ønsker nye førsteklassinger velkommen til første år i grunnskolen. Om du ønsker avklaring på hva som skjer under innskrivingen, ta kontakt med den enkelte skole.

Innskriving gjelder som følger:

Lamarka skole:
13. og 14. februar kl. 12.00 - 15.00
Oppmøte på skolen eller henvendelse til på tlf. 952 64 080

Sortland barneskole:
19. februar kl. 09.00 - 12.00
20. februar kl 12.00 - 15.00
Oppmøte på skolen eller henvendelse på tlf. 952 64 171

Holmstad skole:
20. og 21. februar kl. 09.00 - 12.00
Oppmøte på skolen eller henvendelse på tlf. 911 77 657

Maurnes skole:
12. og 13. februar kl. 08.30 - 12.00
Oppmøte på skolen, eller henvendelse på tlf. 948 88 117

Holand skole:
27. februar kl. 11.30 - 15.00
Oppmøte på skolen, eller henvendelse på tlf. 911 19 016

Strand skole:
27. og 28. februar kl. 08.30 - 11.00
Oppmøte på skolen, eller henvendelse på tlf. 915 49 927

Sigerfjord skole:
27. februar kl. 08.30 - 14.00
Oppmøte på skolen eller henvendelse på tlf. 952 64 260
 

Velkommen!

Kontaktinfo

Erik Strand
Kommunalsjef oppvekst
76 10 91 67
474 62 694