Integreringstjenesten søker ressurspersoner og boliger

Integreringstjenesten er i gang med å forberede ankomst av ukrainske flyktninger til Sortland kommune.

Akkurat nå er det ukjent hvor mange ukrainske flyktninger som ankommer kommunen, men det er grunn til å anta at det vil være mange, og på kort varsel. Vi trenger derfor flere boliger til leie, og personer som kan bistå oss i praktiske oppgaver. 

Bolig eller leilighet må være godkjent for utleie og i gangavstand til butikker og sentrum.

-Ta kontakt med oss.

Er du over 20 år, har bil og ønsker bistå integreringstjenesten i et spennende og givende arbeid?

Arbeidsoppgaver vil for eksempel være å hjelpe til med møblering av bolig før bosetting, eller veilede og vise rundt nylig ankomne flyktninger i nærområdet på Sortland. Ved arbeidsoppdrag vil du alltid få tett veiledning av våre faste ansatte i integreringstjenesten

Du må ha et norsknivå over A2 skriftlig og muntlig, og har du russisk og/eller ukrainsk som morsmål vil vi bli ekstra glade om du tar kontakt.

Arbeidsforhold timebasert ved behov og med gjeldende lønnstariff.

Integreringstjenesten søker også samarbeid med frivillige lag og foreninger. Er du medlem av en forening eller et lag som kan tenke seg å bidra? Flott om dere kan ta kontakt, slik at vi kan bidra til å koordinere innsatsen fra samarbeidende parter.

KONTAKTPERSON
Leder for integreringstjenesten
Marit Sandvær Seim
Telefon: 944 72 460
E-post: marit.sandver@nav.no