Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen - åpent møte torsdag 22. oktober

I forbindelse med arbeidet med interkommunal kystsoneplan for Vesterålen inviteres det til åpent møte.   

Kunngjøringer, høring, ropert - Klikk for stort bilde   

Vesterålen Regionråd og Sortland kommune inviterer til folkemøte i

► Kulturfabrikken, Blåboksen, torsdag 22. oktober kl. 18.00-20.00 

► Facebook, møtet vil bli sendt her

På møtet vil vi informere om status og framdrift i planarbeidet. Det vil være et mini-verksted, spørsmålsrunde, diskusjon og mulighet for videre innspill. Vi vil også ta i mot kommentarer og spørsmål digitalt, som vil bli besvart på lik linje med kommentarer fra salen. 

Koronasmittehensyn - påmelding 
På grunn av koronasituasjonen er det en del restriksjoner i møtevirksomheten i kommunen. Det åpnes derfor opp for inntil 20 personer fysisk tilstede på møtet. Du må derfor melde deg på via e-post: Raina.Kristensen@Sortland.kommune.no innen 21. oktober kl. 15.00.  Det er ennå ledige plasser!

Alle deltakerne må registrere seg ved ankomst til møtelokalet i henhold til forskrift om smitteverntiltak.  Dersom du er syk/har luftveissymtomer ber vi deg om ikke å møte opp, men heller følge arrangementet på Facebook.

Mer informasjon om arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen finner du via linkene under:

Kort informasjon om planarbeidet
Fastsatt planprogram
Informasjon på Vesterålen regionråd sine nettsider

Det avholdes liknende møter i alle kommunene i Vesterålen. 

Velkommen!