Invitasjon til åpne møter ang kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser er under revidering for perioden 2019 - 2022. I forbindelse med dette arbeidet inviterer Kulturfabrikken Sortland KF til møte for å samle innspill om temaer som: Idrett og aktivitet i kommunen og i bygdene, kortsiktige og langsiktige behov for anlegg og utvikling, frivillighet og tilrettelegging, og relaterte temaer innenfor fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Tid: 18.00-20.00:

Tirsdag 22. januar: Elevstua. Sortland VGS, avdeling Kleiva
Onsdag 23. januar: Sigerfjord skole 
Torsdag 24. januar: Holmstad skole
Tirsdag 29. januar: Maurnes skole

- Kaffe
- Velkommen v/ Kulturfabrikken Sortland KF, Sortland idrettsråd og de lokale lagene
- Innledning / om planarbeidet
- Innspill / åpen diskusjon 
- Oppsummering

Møtene arrangeres i samarbeid med Sortland idrettsråd, samt SFK Ajaks, Sigerfjord IL, Nord/Sprint IL og IL Holmgang.

Vel møtt!