Invitasjon til orienteringsmøte om vannledning Hognfjord – Eidbukt

Sortland kommune ønsker å presentere prosjektet Vannledning til Eidbukt for grunneiere og abonnenter.
I møtet vil prosjektleder og representanter fra Kommunalteknikk være til stede.

Klikk for stort bilde

Tid:       Tirsdag 25. februar kl. 18.00
Sted:     Hognfjord grendehus

Kommunal vannledning til Eidbukt har lenge vært etterspurt, og prosjektet ligger nå inne i vedtatt økonomiplan for 2020-2023, med bevilgninger i 2020 og 2021.
Prosjektet er i startfasen, og vi ønsker å presentere tidlige planer og tenkt fremdrift.

Velkommen!