Jodtabletter tilgjengelig på apotekene

Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men i spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Klikk for stort bilde

Opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen kan blokkeres ved rask tilførsel av naturlig jod (jodtabletter). Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Det er nå  kommet nye anbefalinger hvor myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn kjøper jodtabletter for hjemmelagring. De skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 års, samt gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Jodtabletter er til salgs i apotek fra  1. november.
Når innbyggere kjøper tablettene på apoteket vil de samtidig få utdelt et informasjonsark om disse tablettene. Dette arket er anbefalt  oppbevart sammen med tablettene.

Du kan lese mer om jodtabletter på siden til Statens strålevern


Mette Røkenes
Kommuneoverlege