Julehilsen fra kommunedirektør og ordførerKjære innbyggere i Sortland kommune,

Tenk, vi er midt i den mørkeste årstida og har lagt bak oss en høst der magiske lysshow har danset over himmelen, kveld etter kveld, uke etter uke. For en landsdel vi bor i! Mørketid sier du?

Nå snur snart sola og ny kalender skal på veggen. Refleksjoner og nye muligheter.

Vi har lagt bak oss et år der koronaen har dabbet av og de fleste er fullvaksinert. Takk til frivilligheten og alle som har bidratt og gjort en innsats på ulike felt.

I Sortland har vi fått 200 nye innbyggere. Da krigen brøt ut i Ukraina, og det ble klart at Norge skulle ta i mot flyktninger, var også Sortland på banen. Det ble arrangert folkemøte tidlig i april for å bidra til en så god integreringsprosess som mulig for et folk i nød. Ingen hadde trodd dette skulle bli en virkelighet som vi skulle bli en del av.
Igjen takk til alle som har bidratt økonomisk, med klær og utstyr og med å stille sine boliger til disposisjon. Takk til all frivillighet som har gjort livet litt lettere for mange.

Også i Vesterålen merker vi ringvirkninger av urolighetene i verden. Det er mye forsinkelser på varer og tjenester og det har blitt høyere rente og dyrere priser på smått og stort. Dette gir seg også utslag for kommunen og budsjetterte og planlagte oppgaver blir satt på vent. Nytt sykehjem i Lamarka kommer på plass, om enn noe senere enn opprinnelig planlagt. Ny barneskole i sentrum er foreslått utsatt, mens ny idrettshall er prioritert.

Sortland kommune ble i år tatt opp som èn av ni kommuner i Gnistprogrammet.
Gjennom Gnistprogrammet ville Sortland kommune utforske fremtidens by-, region- og handelssentrum i møtet mellom land og vann. Målet har vært å styrke byens forhold til sundet og få et tett samarbeid mellom kommunen, innbyggere, lokalt næringsliv og andre relevante aktører.
Nå er Sortland kommunes byforening etablert, og kommunen vil jobbe sammen med foreningen for å utvikle byen vår. For å få det til, må alle jobbe i lag.

Vi kan nevne utvikling av Havnepromenaden, Bylab; utstillingsarena på Kulturfabrikken der prosjekter blir presentert for publikum, nytt flytebryggeanlegg og helårs badeplass med badstuflåte.

Gaia Vesterålen er en forsknings- og teknologisatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn. Sortland kommune vil sammen med Museum Nord jobbe for å realisere et containermuseum i sentrum.

I Sortland har vi fått ny julegate på plass i år. Kanskje ikke så viktig når vi ser oss rundt i verden – men det lyser opp i byen vår, og det er pent å se på.

Vi kan også nevne at når nytt år ringes inn, har vi hatt 25 borgerlige vigsler i Sortland kommune.
Så hyggelige begivenheter har det vært!

Det er mye spennende på gang også i 2023, i Sortland og i resten av Vesterålen, samt noen utfordringer. Slik vil det nok alltid være.

Men først skal vi ha noen dager med tradisjoner, julefeiring og refleksjoner.
Det å bry seg om hverandre er viktig, og spesielt i den tiden vi går inn i nå. Ikke alle har det like bra. Se deg rundt. Er det noen som trenger et ekstra klapp på skuldra? Eller en håndsrekning?

Vi ønsker dere alle ei riktig god julefeiring og et godt nytt år!

Sortland,
desember 2022

Kommunedirektør Rita Johnsen
Ordfører Karl-Erling Nordlund

 

Bildet viser nydelig solrød mot sør,  tatt av våre egne folk på Geodata i desember 2022. - Klikk for stort bildeBildet er tatt av våre egne folk på Geodata, med drone over Sortland i desember 2022. Motivet taler for seg selv. Geodata