Kan ikke tilby gratis full plass på SFO

Sortland kommune endret sine SFO-vedtekter i mai 2022. Det var tre hovedendringer som ble gjort;

  • Plassene på SFO gikk fra å være inntil/over 8 timer til å bli inntil/over 12 timer
  • Sortland kommune gir gratis halv plass på SFO til alle førsteklassinger.
  • Sortland kommune skulle tilby gratis full plass til førsteklassinger fra lavinntektsfamilier dersom vi fikk tilskudd til dette.

Til punkt 2: De som har søkt inntil 8 timer vil få tildelt inntil 12 timer automatisk.
Har førsteklassingen fått tildelt full plass på SFO vil det kun faktureres for halv plass.

Erik Strand, kommunalsjef for oppvekst sier at Sortland kommune dessverre ikke fikk tilskudd til punkt 3. Derfor kan ikke Sortland kommune tilby gratis full plass til førsteklassinger fra lavinntektsfamilier skoleåret 2022/2023.

Det er fortsatt mulig å søke redusert foreldrebetaling på vanlig måte for alle som går på SFO, sier Strand.

Ønsker noen å endre plassen sin på SFO som følge av disse endringene, ta kontakt med den enkelte SFO.