Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 ut til høring og offentlig ettersyn

Sortland formannskap vedtok i møte 29.08.19 sak 074/19 å legge forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 ut til høring og offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde

Åpent møte

Vi inviterer til åpent høringsmøte i Blåboksen, Kulturfabrikken torsdag 10. oktober kl. 18.00.
 

Forslag og nnspill

Plandokumentene er utlagt på Servicetorget og i Sortland bibliotek.

Alle forslag og innspill skal være skriftlige og sendes til:
postmottak@sortland.kommune.no
eller Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

og merkes "Høring - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022"

Høringsfrist er 23. oktober 2019.