Kommuneplanens samfunnsdel - varsel om planstart og høring av planprogram

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er i gang. Vi ber om innspill og merknader innen 6. november 2019.

Klikk for stort bilde

Les mer om saken her.