Kompensasjonsmidler fra Sortland kommune

Sortland kommune skal fordele kr. 964.949,- til virksomheter som har vært særlig rammet av lokale eller sentrale smittevernstiltak.

Det åpnes nå for at virksomheter kan søke på disse midlene.
► Søknadsfrist 30. april 2021.

Kompensasjonsmidler fra Sortland kommune