Kompensasjonsmidler til lokale virksomheter

Sortland kommune skal fordele kr. 2.021.000,- til virksomheter som har vært særlig rammet i forbindelse med Covid 19.

Det åpnes nå for at virksomheter kan søke på disse midlene.
► Søknadsfrist 11. august 2021.

Kompensasjonsmidler fra Sortland kommune