Kompensasjonsmidler til lokale virksomheter

Sortland kommune skal nå fordele kr. 953.000,- i statlige midler.

Sortland kommune har fått statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, som har vært særlig rammet i forbindelse med Covid 19.

Det åpnes nå for at virksomheter kan søke på disse midlene.
► Søknadsfrist 14. januar 2022.

Her finner du nødvendig informasjon, samt lenke direkte til søknadsskjema:
Kompensasjonsmidler fra Sortland kommune