Koronavaksinering av barn

Foreldre og foresatte som ønsker det, får tilbud om å vaksinere sine barn

► Sortland kommune, Helsestasjonen, vaksinerer 4. mai. 
► Vaksinering er frivillig, og FHI gir følgende anbefaling:

Barn født 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.
En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Les mer om vaksine for barn og unge her: 
Barn og unge - Helsenorge.no Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI


Bestille time

Ønsker du å bestille time til barn mellom 5-11 år kan du bestill time direkte her:

Timebestilling barn 5-11 år 

Eller sende oss en e-post:
koronavaksinering@sortland.kommune.no 
Inkluder telefonnummer i e-posten, så tar vi kontakt. 

Samtykke

For at denne aldersgruppen skal kunne få koronavaksinen, må begge foresatte gi samtykke. Dette kan gis på følgende måter:

Samtykkeskjema

Vaksinering av barn og unge 5-17 år

Informasjon fra FHI:
Barn og ungdom 5-17 år

Aldersgruppen 12-17 år vaksineres i apotekene
For aldersgruppen 5-15 år må samtykke fra alle foresatte må foreligge før vaksinering.
Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI