Kultur- og idrettsstipend 2022

Styret for Kulturfabrikken Sortland KF tildeler årets Kultur- og idrettsstipend til Helena Solvoll, utøver i Sortland Taekwon-Do klubb.

Kultur- og idrettsstipendet i Sortland har tidligere vært utdelt i 2018, etter at ordningene med både kulturstipend og idrettsstipend ble slått sammen til kultur- og idrettsstipend.
Stipendordningen har imidlertid eksistert lengre, og i perioden 1992 til og med 2016 ble det delt ut kulturstipend til 17 unge utøvere innenfor musikk, kunsthåndverk, idrett, tegneserie og foto.

Kultur- og idrettsstipendet skal fortrinnsvis stimulere og være til hjelp for utøvere og andre som har vist evner og interesse innenfor en eller flere kunst-/kultur- og idrettsaktiviteter. Kultur- og idrettsstipendet tildeles innenfor en ramme på kr 15 000,- med diplom. 

Styret for Kulturfabrikken Sortland KF tildeler årets Kultur- og idrettsstipend til Helena Solvoll, utøver i Sortland Taekwon-Do klubb.

Helena er både styremedlem og ungdomsrepresentant i klubben, og har vært kursleder under Sommerskole i regi av Sortland kommune.

I tillegg til å være aktiv konkurranseutøver og trener, har Helena også vært dommer på en rekke mesterskap i regionen. Hun har gjennomført alle kurs som klubben og forbundet har arrangert (førstehjelpskurs, dommerkurs, regelkurs, instruktør kurs osv). Solvoll har videre deltatt på en rekke kurs arrangert av Nordland Idrettskrets og Kampsportforbundet. Det kan nevnes lederkurs for ungdom, tilrettelegging av parautøvere og aktivitetskurs for barn. Helena var også en av klubbens to representanter på Kampsporttinget i Kampsportforbundet våren 2021. Hun har tidlig vist seg være en habil konkurranseutøver, og hun har deltatt på en mengde mesterskap, og har vunnet mange priser/medaljer.

Stipendet er tenkt benyttet til bl.a. reiser for trening hos landslagstreneren.

"Vi vil med dette gratulere Helena Solvoll med Kultur- og idrettsstipendet 2022, og takke for ditt engasjement i klubben og for dine prestasjoner som utøver. Vi ønsker deg lykke til med videre satsing innenfor Taekwon-Do."

Helena Solvoll får overrakt Kultur- og idrettsstipendet 2022 i kommunestyremøtet 7. april av varaordfører Tove Mette Bjørkmo.