Kulturminneplan for Sortland 2020 - 2030 - offentlig ettersyn

Formannskap i Sortland har vedtatt å legge Kulturminneplan for Sortland 2020-2030 ut til offentlig ettersyn (sak 011/20, behandlet i møte 27.02.2020). Kulturminneplanen omhandler bevaringsverdige samiske kulturminner, bygninger og bygningsmiljø i kommunen.

 

Klikk for stort bilde

 
Da høringsmøtet som var planlagt utgikk pga korona, kan du se foredraget ved historiker Åsa Elstad og innledning ved ass.direktør på Kulturfabrikken, Mona Dahl her.

Nettforedraget der utkastet til Kulturminneplan for Sortland 2020-2030 presenteres.

Innspill på planforslaget sendes innen 20. april til:
postmottak@kulturfabrikkensortland.no 

Kulturfabrikkens informasjon om Kulturminneplan