Kunngjøring - Adresseringsvedtak i 2017

Sortland kommune er i ferd med å tildele adressenavn for alle områder i kommunen. I 2017 ble 67 veinavn vedtatt i Kommunestyret og Driftsutvalget. Se alle vedtatte veinavn her.