Kunngjøring - Eidsfjord sjøfarm AS, endring av areal for lokalitet Trolløya SV i Eidsfjorden

Klikk for stort bildeEidsfjord sjøfarm AS søker om arealendringer ved lokalitet Trolløya SV beliggende i Eidsfjorden, nord for innløpet til Olderfjorden. Sortland kommune har mottatt søknaden for offentlig utlysning og kommunal behandling. Frist for uttalelse 24.januar 2020.

Bakgrunn for søknaden er at dagens plassering av anlegget ligger utenfor det arealet som er registrert i Akvakulturregistret. En tillatelse vil  oppdatere plasseringen av anlegget på lokaliteten.  

Plasseringen av anlegget er i tråd med kommuneplanens arealdel for området, vedtatt i 2017.

Dokumenter i saken kan lastes her.

Merknader sendes Sortland kommune, Plan og utvikling, Postboks 117, 8401 Sortland eller e-post til postmottak@sortland.kommune.no  innen 24. januar 2020, merket med saksnummer 19/2201.

Innkomne merknader vil bli samordnet med kommunalt innspill og sendt Nordland fylkeskommune, som saksbehandler søknaden.