Kunngjøring - Søknad om endring av akvakulturtillatelse for lokaltitet Reinsnesøya i Sortlandssundet

Klikk for stort bildeEidsfjord sjøfarm AS søker om tillatelse til utvidelse av biomasse, samt utvidelse og flytting av eksisterende anlegg for lokalitet Reinsnesøya i Sortlandssundet .

Høringsfrist er satt til 15. januar 2021.

Det søkes om utvidelse av MTB (biomasse) fra 3 120 tonn til 5 500 tonn, samtidig som anlegget utvides i areal og flyttes i sørvestlig retning.  

Sortland kommune har tidligere innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2017-2029 for endringen av arealene for anlegget. 

Merknader sendes innen 15. januar 2021 til:

postmottak@sortland.kommune.no   eller

Sortland kommune
Plan og utvikling
Postboks 117
8401 Sortland

Merk dokumentet med saksnr. 20/4263.

Kommunen samordner høringsuttalelsene og egen uttalelse  og sender dette samlet til Troms og Finnmark fylkeskommune for behandling etter akvakulturloven. 

Saksdokumenter 
Dokumentene kan også ses i papirformat på kommunens Servicetorg.