Kunngjøring - Søknad om endring av Reno-Vest Produksjon AS sin tillatelse

Reno-Vest Produksjon AS har søkt Fylkesmannen i Nordland om endringer i tillatelsen for mottak og behandling av kjøretøy og jern- og metallavfall. 

Frist for høringsuttalelse er 27. oktober 2020.

Kunngjøringer, høring, ropert - Klikk for stort bilde

Reno-Vest Produksjon AS har søkt Fylkesmannen i Nordland om endringer i sin tillatelse etter forurensningsloven til anlegg for mottak og behandling av kasserte kjøretøy og jern- og metallavfall i Ramnflauget.

Her finner du søknaden.

Her finner du gjeldende tillatelse 

Søknaden kan også ses i papirformat på kommunens Servicetorg.
Åpningstider mandag-fredag kl.10.00-14.00.