Kunngjøring - Vedtak av vei- og områdenavn i Sortland kommune 2020

Med hjemmel i lov om stadnamn, matrikkellova og matrikkelforskriften ble syv nye vei- og områdenavn vedtatt i Driftsutvalget 20. august 2020.

Klikk for stort bilde 

Følgende navn er vedtatt:

  • Holmveien

  • Lifjordstien

  • Bøstranda

  • Selneselvveien

  • Vasshaugen (områdenavn)

  • Nordre Selnesveien

  • Trollvatnet (områdenavn)

Vedtak om adressetildeling sendes ut til eiendommene med adresseverdige bygninger som er berørt.

Geografisk plassering av de vedtatte navnene er vist i kommunens kartløsning for «Tildeling av vei- og områdenavn i Sortland kommune». Her kan du trykke på hvert navn under fanen «Kunngjøring» på venstre side.

I henhold til Lov om Stadnamn § 12  kan vedtaket påklages av de som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Etter lov om stadnamn er det i utgangspunktet bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages, og ikke selve navnevalget. Klagen skal begrunnes. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

Grunngitt klage sendes til
Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

eller postmottak@sortland.kommune.no.

For eventuelle spørsmål, kontakt saksbehandler Ingelin Karlsen
E-post: ingelin.karlsen@sortland.kommune.no

 

Innsyn i saken (sak 029/20) finner du her.