Kurs i fornybar energi i landbruket

Meld deg på digitalt kurs, påmeldingsfrist 12. april, klokken 12.00. 

Kurset arrangeres av Statsforvalteren i Nordland, innledere er Norges Vel. 

Innovasjon Norge deltar første kursdag. 

Følgende temaer gjennomgås i løpet av kurset: 

  • Kartlegging av energibehov på gården 
  • Kartlegging av energiressurser på gården 
  • Gjennomgang av muligheter for energieffektivisering
  • Gjennomgang av de ulike fornybarteknologiene (vannkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi) 
  • Gjennomgang av de viktigste rammevilkårene 
  • Muligheter for investeringsstøtte 

NB! Kurset går over to dager, og er for gårdbrukere i Nordland.

  • Kursdag 1: Onsdag 20. april kl. 11.00 - 13.30
  • Kursdag 2: onsdag 27. april kl. 11.00 - 13.30

Påmeldingsfrist 12. april, klokken 12.00. 

Trykk her for påmelding