La brøytestikkene stå i fred

Sortland kommune opplever dessverre at en del brøytestikker som settes ut ikke får stå i fred. Dette gjelder i hovedsak langs veier og stier der det ferdes mange gående. 

Klikk for stort bilde 

Hver høst setter vi ut om lag 8 000 brøytestikker. Kostnadene for innkjøp og oppsetting av en enkelt brøytestikk kan anslås til om lag 40 kr. Når brøytestikker blir fjernet, medfører dette at ressurser som kunne vært brukt til for eksempel veivedlikehold, i stedet må benyttes til unødvendig oppattarbeid. 

Viktigst av alt - medfører fjerning av brøytestikker en vesentlig økt risiko for ulykker. Formålet med brøytestikkene er å hjelpe bilister og brøytemannskaper med å se hvor veikanten befinner seg gjennom en mørk og snørik vinter. De er dermed svært viktige redskaper for å opprettholde både fremkommeligheten og samfunnssikkerheten! 

Til informasjon får man kjøpt brøytestikker til privat bruk hos lokale forretninger.
Vi vil også be foresatte om å informere barna om brøytestikkenes viktige formål.