Landskapsarkitekt med solid kommunal ledererfaring innstilt som kommunalsjef i Sortland

Ann-Mari Nylund (53) tilbys jobb som kommunalsjef teknisk og samfunnsutvikling i regionsenteret.

Hun kommer fra lignende stilling i Marker kommune, og har i tillegg med seg erfaring fra Frogn, Oslo og Ski.

Etter en omfattende prosess, har Sortland kommune innstilt Ann-Mari Nylund til stillingen som kommunalsjef for teknisk og samfunnsutvikling.

Sortland kommune mottok seks søknader på stillingen, hvorav en av søkerne trakk seg. Det har vært gjennomført intervjuer og referansesjekk av tre meget godt kvalifiserte søkere. Den som først ble rangert øverst av disse tre, valgte å trekke sitt kandidatur i sluttfasen. 

Dermed var det to kandidater igjen – og kommunen har nå landet på å tilby Nylund den viktige lederjobben. 

Ansettelsesutvalget har hatt en utfordrende jobb med å skille to godt kvalifiserte kandidater, understreker kommunedirektør Rita Johnsen. 

– Vi har en intern søker som gjør en god jobb for Sortland kommune, og vi har en ekstern søker med både fagkompetanse og erfaring fra tilsvarende stillinger i både store og små kommuner på Østlandet, sier hun. 

Ann-Mari Nylund er i dag virksomhetsleder teknikk, plan og miljø i Marker kommune. 53-åringen har tidligere vært enhetsleder samfunnsutvikling i Frogn kommune og har 12 års erfaring fra lederstillinger i Oslo kommune – sist som avdelingsdirektør.

– Nylund bringer med seg fagkompetanse, ledererfaring og gode tanker. Både for hvordan vi skal drive samfunnsutvikling og bygge laget. Hun tar med seg en samlet erfaring vi tror kan være bra for Sortland kommune, og som gjorde at vi landet på henne, fortsetter kommunedirektør Rita Johnsen. 

Den interne søkeren Brynjulv Øverby (64) jobber i dag som enhetsleder prosjekt og utvikling, og er for tiden konstituert i stillingen som kommunalsjef, etter Terje Kili. 

– Øverby er en solid leder som vi er veldig glad for å ha med oss videre i Sortland kommune, understreker Johnsen. 

Rekrutteringsbyrået Heia Nord-Norge har bistått Sortland kommune i prosessen.