Lansering av kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole (KIBS)

Planen ble vedtatt av kommunestyret i september -2021, på grunn av covid-19 relaterte årsaker ble planen lansert nå for våre ansatte.  

I forbindelse med oppstart av nytt barnehage- og skoleår i Sortland kommune, ble alle ansatte i barnehager, skole og SFO samlet i Møysalen. Kommunedelplanen er en støttende plan for barnehager og skoler, i arbeidet for barn og unge i kommunen, og hvilke forventinger som følger av denne. 

 

Kommunedelplan - KIBS

 

 

Kommunalsjef for oppvekst, Erik Strand, Kommunedirektør Rita Johnsen og Ordfører Karl-Erling Nordlund ønsket velkommen. Det ble rettet en stor takk til alle våre ansatte i skoler og barnehager! Dere er de viktigste voksne som våre barn og unge møter utenfor hjemmet i sin reise til voksenlivet. I tillegg, takk for innsatsen de siste to årene, der pandemien har påvirket oss sterkt.

Barnehager og skoler delte praksisfortellinger knyttet til fokusområdene i KIBS. Det ble vist gode eksempler på KIBS som overordna plan, hvordan det ble bundet til praksis og til alt det gode arbeidet som foregår i Sortlandsbarnehagen og -skolen hver eneste dag.

Sortland kommune