Mammografi for kvinner i Sortland kommune

Alle kvinner i Sortland kommune som er født mellom 1949-1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 21. januar - 4.april 2019.

Hvem: Kvinner i Sortland kommune født mellom 1949-1968 inviteres
Når: 21. januar - 4. april 2019
Hvor: Mammografibussen, parkeringsplassen mellom Rådhus I og Rådhus II, Sortland

Alle som har digital postkasse vil få invitasjonen digitalt, de andre får denne i posten.
 

Brystkreft
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

Mammografiprogrammet
Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år, får tilbud om annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansen for mer skånsom behandling.

For mer informasjon:
Leder Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind
tlf. 22 45 13 00 - mammografi@kreftregistret.no

www.kreftregisteret.no