Mammografi for kvinner i Sortland kommune

Alle kvinner i Sortland kommune som er født mellom 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse våren 2021.

Klikk for stort bilde

Hvem: Kvinner i Sortland kommune født mellom 1951-1970 inviteres
Når: Februar - juni 2021
Hvor: Mammografibussen, parkeringsplassen mellom Rådhus I og Rådhus II, Sortland

Alle som har digital postkasse vil få invitasjonen digitalt, de andre får denne i posten.

Oversikt mammografibussen Nordland

Brystkreft
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

Mammografiprogrammet
Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år, får tilbud om annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansen for mer skånsom behandling.

Vil du bytte eller avbestille en time?
Hvis du vil bytte eller avbestille en time i Mammografiprogrammet, eller lurer på når du kan forvente svar på mammografiundersøkelsen din, kontakt ditt lokale Brystdiagnostiske senter.
Nordlandssykehuset i Bodø
Telefon 90 80 85 43
Telefontid: mandag - torsdag kl. 9 - 11 og 12 - 14

Spørsmål og innspill til Mammografiprogrammet
Dersom du har spørsmål eller andre henvendelser til Mammografiprogrammet, kan du kontakte Kreftregisteret.
E-post: mammografi@kreftregisteret.no,
Telefon 22 45 13 00

www.kreftregisteret.no