Markering av 200 nye bosatte innbyggere i Sortland kommune

Tirsdag formiddag inviterte integreringstjenesten til kakefest for å markere at Sortland hadde bosatt 200 flyktninger.


Sammen lykkes vi

Det var slagordet når inviterte gjester til Blåboksen fikk høre hvordan Sortland kommune, med integreringstjenesten i spissen, hadde organisert og klart å ta i mot og bosette 200 flyktninger i løpet av dette året.

Leder av integreringstjenesten, Marit Sandvær Seim ønsket velkommen.
Ved inngangen av året kunne ingen sett for seg at vi nå skulle være i havn med 200 bosatte flyktninger.

En økning i vedtak for bosetting med 900% krever muskler og innsatsvilje. Gjennom tett samarbeid tjenestene mellom, og et lokalsamfunn og frivillighet som har vist hjerterom, kan vi nå feire at vi er i mål.

Ordfører Karl-Erling Nordlund takket de frivillige og alle involverte i Sortlands-samfunnet som hadde bidratt med formidabel innsats for å hjelpe. Han takket også gjengen som hadde hatt en stor jobb med henting og bringing underveis.

Kommunedirektør Rita Johnsen var både rørt og stolt av Sortlands-samfunnet sin positive giv etter å kunne hjelpe. Hun takket spesielt integreringstjenesten, oppvekst, helsestasjonen og voksenopplæringen. Disse hadde hatt utfordringer i massevis, men løst oppgavene på en utmerket måte.

Prosjektleder Ukraina, Heidi Høwe dro oss gjennom hvordan prosjektet hadde fungert, og hva som kom ut av det med eksempelvis Villa Hjertego, resepsjon i Kulturfabrikken for flyktningene, strikkekafe osv. Og hvordan de skulle tilpasse tjenestetilbudet fremover.