Midler til bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!
Søknadsfrist 1. oktober 2019.

Klikk for stort bilde

Hvem kan søke

Midlene tildeles til andre halvår av 2019 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Et tradisjonelt tiltak på høsten er refleks. Vi anbefaler å gå inn på Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.
 

Søknad sendes

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes innen 1.oktober 2019  til;
Firmapost-nord@vegvesen.no

eller til

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.
 

Hvordan få støtte til holdningsskapende tiltak?

Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finnes på tryggtrafikk.no. Informasjonen kan benyttes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper.

Det som er viktig i vår vurdering av søknader er i hvilken grad tiltaket spesifikt er tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. NFTU gir ikke ut midler til materiell eller utgifter til arrangementer med mindre det er et opplegg som søker å bedre holdninger til trafikksikkerhet. Utvalget kompenserer heller ikke utgifter til lønn.
 

Forslag til gode tiltak:

Sykkelopplæring (reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke)
• Sykkelverksted
• Sykkeltur eller -løp for skole eller for familier i kommunen
• Synlig syklist –aksjon
• Konkurranse om beste sykkelskole i kommune

Refleksopplæring:
• Refleksjakt, - aksjon, -demonstrasjon, -uke eller natursti med refleks
• Refleksdag - Hvordan synes godt i trafikken?

Annet:
• Valgfag Trafikk
• Sikring av barn i bil
• Temamøte (Helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.)
• Trafikksikkerhetsseminar (Frivillige foreninger, idrettslag osv.)
• Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole
• Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi
• Besøke sykkelgård (Mosjøen, Brønnøysund, Bodø, Tjeldsund)

Husk søknadsfrist 1. oktober 2019.