Midlertidig fortau og trafikkregulering - Myrland

I en periode fram til september 2023 vil de trafikale forholdene på og langs fylkesvei 82 på Myrland være annerledes enn til vanlig:

Bildet viser omlegging av trafikkmønster for kjørende og gående på Myrland ut juni 2023. - Klikk for stort bilde

 

 

​​​​​​
 

  • Fylkesveien er snevret inn til èn kjørebane, og denne er lysregulert.
  • Myke trafikanter ledes bort fra kommunal vei/gang- og sykkelvei langs fylkesveien og ut på denne.

Årsak til endringene er arbeider tilknyttet avløpsanlegg.
 

Sortland kommune bygger avløpsanlegg fra Steiroveien til Myrland. Dette er en tilrettelegging for et kommende renseanlegg øst for fylkesveien.

I perioden mai - september 2023 skal det bores gjennom fylkesveien for framføring av avløpsledninger. Det vil foregå maskinarbeider på begge sider av fylkesveien, og byggeplassgjerder atskiller kjørende og myke trafikanter fra disse arbeidene.

Overordnet informasjon om prosjektet "Overføringsledning Myrland" finner du under "Aktuelle byggeprosjekter".