Miljøgate i Strandgata forbi Torget

Formannskapet vedtok 23.06.16 at det skulle etableres en miljøgate forbi torget som et prøveprosjekt i sommer.

I forbindelse med selve etableringen vil Strandgata forbi Torget kunne bli stengt i kortere perioder i uke 27, tidspunkt vil bl.a. være avhengig av værforhold.

På grunn av værforholdene i uke 27, ble ikke malearbeidene gjennomført som planlagt.  Strandgata forbi Torget vil i stedet bli stengt mandag 11.juli på kveld/natt. Omkjøring kan skje via Kjøpmannsata.

Målsettingen med miljøgata er at antall biler skal reduseres og farten senkes, samtidig som trafikksikkerheten og forholdet til de myke trafikantene skal bli bedre.

Tiltakene som skal gjøres i selve gata er at

  • veibanen, som i dag er 10.5 m og  består av to kjørefelt og parkering, reduseres til  6 m kjørebane 
  • Torget og fortauet på hver side av kjørefeltene utvides med 2 m
  • Parkeringen på vestsiden av Strandgata fjernes  
  • Det males opp brede fotgjengerfelt og settes ut planteurner  i kombinasjon med miljøstein på begge sider av gata
  • Det satses også på å male en enkel dekorasjon på asfalten i miljøgata

Arbeidene med innsnevringen av gateløpet  vil skje i uke 27, noe som kan bety korte perioder med stenging av denne gatebiten. Omkjøring kan skje via Kjøpmannsgata. Planteurnene vil komme på plass i uke 28/29.

Sortland kommune håper dette vil  fungere bra  i sommer og  bidra til et godt bymiljø. Prøveordningen skal evalueres og tas med i de  videre planene for utvikling av gater og byrom i sentrum.  

Særutskrift fra behandlingen av saken i Formannskapets møte 23.06. vil bli tilgjengelig i neste uke og da vil vi legge link til dokumentene fra denne saken.

 

Sist endret 19.07.2016