Møte i kontrollutvalget 24.05.2018

Kontrollutvalget har møte den 24.05.2018

Møterom 1 rådhus 2  kl. 1330

Møte er åpent for allmenheten, men enkelte saker vil holdes for lukkede dører.

Politisk møte - Klikk for stort bilde