Nå kan du søke penger hos Sortland Ungdomsråd

Sortland Ungdomsråd har i år en tilskuddspott på kr 130 000 til tiltak for ungdom.

Midlene skal gå til prosjekter i 2022/2023 som kommer ungdomsmiljøet i Sortland til gode.

Hvem kan søke
Har du/dere et prosjekt eller tiltak som trenger støtte? Tilskudd kan innvilges til tiltak innenfor f.eks. kultur, idrett, miljø og aktiviteter og arrangementer som er med på å inkludere og aktivisere ungdomsgruppa i Sortland.
Mulige søkere er lag og foreninger og andre interesseorganisasjoner.

Søknaden må inkludere
- en enkel prosjektbeskrivelse med omtale av prosjektet/tiltaket
- samt budsjett og beskrivelse av gjennomføring
- og hvordan det kommer ungdomsmiljøet til gode

Søknader behandles fortløpende av Sortland ungdomsråd som har månedlige møter.

Veiledende tak på søknader/tilskudd er 10 000 kr. 

Søknaden sendes til sekretær for Sortland Ungdomsråd
Torgeir.Steinsland@Sortland.kommune.no