Nå kan du søke spillemidler

Spillemidler 2022 - søknadsfrist 20. oktober 2021

Søknadsfristen gjelder: 

• Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg

Slik søker du