Nå kan du søke spillemidler

Spillemidler 2023 - søknadsfrist 31. oktober 2022

Søknadsfristen gjelder: 

• Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg

Slik søker du