Nå kan du søke tilskuddsordning til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Hvem kan søke om støtte?
Organisasjoner og frivillige/ideelle virksomheter som arbeider med, eller har grenseflater mot barnevernet, og interesse- og brukerorganisasjoner kan søke. Kommuner kan ikke søke.

Klikk for stort bilde 

Målet med ordningen
Ordningen skal bidra til å styrke barnevernet ved at frivillige organisasjoner og andre virksomheter kan jobbe med å forebygge problemutvikling, og å medvirke til at utsatte barn og unge får bedre hjelp til å mestre sine liv og å utvikle sine evner.

Søknadsfrist er 15. desember 2020

Se utlysningen og regelverket for mer informasjon om ordningen og søknadsprosessen.