Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Hvem kan søke om midler: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner. Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017.

Barn BUFdir - Klikk for stort bilde

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Les mer om tilskuddsordningen på sidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 

Kontaktperson i Sortland kommune er Kjersti Løkse